Bekymring: Kendsgerninger om bekymring.
Fra bogen: Lev Livet Uden Bekymringer.
1. DEL I EN NØDDESKAL:

Regel 1: Hvis De ønsker at undgå bekymringer, så gør som Sir William Osler: Luk fortid og fremtid ude. Lev kun for en dag ad gangen.

Regel 2: Næste gang, De møder vanskeligheder, som kommer bag på Dem og trænger Dem op i en krog, så prøv Willis H. Carriers formel:
a) Spørg Dem selv: "Hvad er det værste der kan ske, hvis jeg ikke kan løse mit problem?"
b) Belav Dem på at acceptere det værste, hvis det bliver nødvendigt.
c) Prøv i ro og mag at få det bedst mulige ud af det værste - som De allerede i Deres stille sind har erklæret Dem villig til at tage, som det kommer.

Regel 3: Mind Dem selv om, at De ærgrer Dem på bekostning af Deres helbred. "Forretningsfolk, der ikke ved, hvordan de skal bekæmpe deres bekymringer, dør unge."
Coach Henrik
E: hfmdata@pc.dk
T: 2120 1058
Træffe tid
Hverdage
Kl: 12.00 - 13.00
og hvad reaktionen på mål-følelsen er, vil prefrontale cortext blive overtalt til handling. Spørgsmål taler til fornuften og derved bliver klienten overtalt og prefrontale cortext programmeret til handling. Viljen sidder i preforntale cortext og hvis området kan se fornuften i en handling, bliver viljen aktiveret. Ved, ved hjælp af spørgsmål, at klarlægge situationen for klienten, vil området finde en vej, til en løsning.

Tilbage . .
Startside
Coachbot
Bøger
Selvhjælp
Kontakt
Bekymring
Bekymring >>
Overbevisninger
Overbevisninger >>
Styrke
Styrke >>
Vind venner, indflydelse og
fremgang
Vind venner, indflydelse og
fremgang >>
2. DEL I EN NØDDESKAL
Metodisk undersøgelse af bekymringer.

Regel 1: Skaf kendsgerningerne. Husk, hvad Hawkes fra Columbia universitet sagde, at " halvdelen af bekymringerne i denne verden forårsages af mennesker, som prøver at træffe afgørelser, før de har tilstrækkeligt kendskab til det, der skal ligge til grundlag for afgørelsen."

Regel 2: Når de omhyggeligt har overvejet alle kendsgerningerne, så træf en beslutning.

Regel 3: Når de endelig er nået til en beslutning, så tag fat! Før den ud i livet og lad være med at bekymre Dem om resultatet.

Regel 4: Når De eller nogle af Deres medarbejdere går og ærgrer Dem over et problem, så skriv følgende - og svarene herpå - ned:
a) Hvad er problemet?
b) Hvad er årsagen til problemet?
c) Hvilke løsninger er mulige?
d) Hvilken løsning foreslår De?

Læs mere . .
3 DEL I EN NØDDESKAL
Få bugt med bekymringerne!

Regel 1: Fordriv bekymringerne med travlhed. Virksomhed er et af de bedste midler mod smågnaveri.

Regel 2: Lad være med at ærgre Dem over bagateller. Lad ikke dem ødelægge Deres lykke.

Regel 3: Brug gennemsnittets love til at udelukke bekymringer. Spørg Dem selv, hvor stor chancen er for, at det, De frygter, vil ske.

Regel 4: Affind Dem med det uundgåelige. Hvis De erkender, at det ikke kan være anderledes, og De ikke selv kan afvende skæbnen, så sig: "Således er det. Det kan ikke være anderledes."

Regel 5: Giv kontra- ordre på Deres bekymringer. Afgør selv, hvor megen ængstelse en sag må volde Dem - og afslå at spilde mere tid på den.

Regel 6: Lad fortid være fortid. Sav ikke savsmuld.
4. DEL I EN NØDDESKAL
Syv veje til fred og lykke.

Regel 1: Opfyld sindet med tanker om fred, mod, sundhed og håb, for "vort liv er, hvad vore tanker gør det til."

Regel 2: Lad os aldrig prøve at hævne os på vore fjender, for vi sårer os selv langt mere, end vi sårer dem. Gør som general Eisenhower: Spild aldrig et minut med at tænke på mennesker, man ikke syntes om.

Regel 3:
A. Lad os i stedet for at bekymre os over utaknemmelighed være forberedt på den. Husk, at Jesus helbredte ti spedalske på en dag - og kun en eneste takkede ham.
B. Lad os huske, at den eneste vej til lykke er ikke at vente taknemmelighed, men at give, kun for glædens skyld alene.
C. Lad os huske, at taknemmelighed ikke er medfødt. Hvis vi ønsker, at vore børn skal være taknemmelige, må vi opdrage dem til det.

Læs mere . .
Regel 4: Tæl de lyse solskinstimer - ikke besværlighederne.

Regel 5: Lad os ikke efterligne andre, men finde os selv og være os selv, for "misundelse er uvidenhed" og "efterligning er selvmord".

Regel 6: Hvis de føler Dem bedraget, så opgiv ikke ævred.

Regel 7: Lad os prøve at glemme vor egen ulykke ved at skabe lidt glæde for andre. "Når du er god mod andre, er du bedst mod dig selv".


5. DEL I EN NØDDESKAL
Kan man undgå kritikkens ærgrelser?

Regel 1: Uretfærdig kritik er ofte forklædt ros, der betyder, at De har vakt skinsyge og misundelse. Husk, at ingen sparker til en død hund.
Regel 2: Gør deres bedste; slå Deres paraply op, så kritikkens regndråber ikke kan løbe Dem ned ad halsen.

Regel 3: Lad os føre kontrol med de tåbelige ting, vi gør, og kritisere os selv. Anmod om uhildet, nyttig kritik.


6. DEL I EN NØDDESKAL
Seks måder at undgå træthed og bekymringer på og til at holde energien frisk og hjernen klar.

Regel 1: Hvil, før De bliver træt.

Regel 2: Lær at slappe af ved arbejdet.

Regel 3: Hvis De er husmoder, så lær at bevare Deres helbred og udseende ved at slappe af i hjemmet.

Læs mere . .
Regel 4: Anvend disse gode arbejdsvaner:

a) Ryd skrivebordet for alt, hvad De ikke lige i øjeblikket har brug for.
b) Udfør tingene i den rækkefølge, deres betydning nødvendiggør det.
c) Hvis De står over for et eller andet problem, så løs det med det samme, hvis der er nogen mulighed for det.
d) Lær at organisere og lede.

Regel 5: Fat interesse for Deres arbejde for at undgå bekymringer og træthed.

Regel 6: Husk, at ingen nogen sinde er død af mangel på søvn. Det er bekymringerne over søvnløsheden, der skaber ulykkerne.

Bekymringer over økonomi.
For at lette de økonomiske vanskeligheder bør vi prøve at følge disse regler:
1. Skriv kendsgerningerne ned.

2. Opstil et budget, der virkelig svarer til Deres behov.

3. Forøg ikke Deres bekymringer samtidig med Deres indtægter.

4. Beskyt Dem selv mod sygdom og uventede udgifter.

5. Lad ikke Deres livsforsikring udbetale kontant til Deres enke.

6. Lær Deres børn respekt for penge.

7. Hvis vi ikke har nogen jordisk chance for at forbedre den økonomiske situation, så lad os holde op at beklage os over det, der alligevel ikke kan være anderledes.

Nyttige spørgsmål:
Hvad skal du være overbevist om for at være lykkelig?

Hvad skal du være overbevist om, for at undgå stress?

Hvad skal du være overbevist om for at undgå bekymring?

Spørgsmål der indfører de nye overbevisninger:
Hvad vil du få ud af disse overbevisninger?

Hvilke positive følelser vil du få ud af disse overbevisninger?

Hvilke beviser har du allerede nu for, at overbevisningerne er sande?

Hvilke beviser kan du gå ud at skabe NU for at understøtte disse overbevisninger?

På hvilke andre områder har du i dit liv indført andre konstruktive overbevisninger?
Hvad vil være en god sætning, du kan sige til dig selv, for at integrere disse overbevisninger?

Hvad kan du mere gøre for at integrere disse overbevisninger?

Er der et foto, symbol, metafor, m.m. til at integrere lykke, antistress og ubekymrethed?
Planlagt mental træning: (styrkelse af det mentale)
Man skal tage hele sin livssituation og indre virkelighed op. Under alle omstændigheder er det derfor klogt at se på sine sårbare punkter og mindreværdsfølelser. Man kan tage dem frem i bevidstheden, diskutere dem med sig selv og mennesker, man er fortrolig med, eller en coach/mentor. Hvis man gentager denne proces, vil der ganske langsomt ske en positiv forandring.

Afspændingsteknikker:
Det kan man gøre ved selvsugetion. Meditationsteknikker mod stress kan også bruges. Man skal finde ud af hvad der afstresser en.

Det mentale rum:
Vi skal være herre over vores tanker. Man vælger bevist at tænke på noget rart og behageligt og dermed jage skyggerne i sindet bort. Tænk på et rart sted på jorden. Tænk på dette sted, under afslappede forhold. Find dit sted -dit helt eget sted, se det for dig, og se dig selv være på stedet.
Se dig godt omkring på dette sted. Hør lydene - indsnus
atmosfæren og lugtene - mærk dem - se farverne. Lad stedets atmosfære og stemning fylde dit sind. Mærk den indre ro og glæde, det giver at være på stedet. Se dig godt omkring endnu en gang.
Tag afsked med stedet - vel vidende, at du altid kan komme tilbage og finde ny energi og livskrafts her.
Gå nu i tankerne tilbage til der, hvor du er nu, og lad den gode stemning være i dig resten af dagen.

Denne øvelse kan tages frem når du er presset. Det er mere end visualisering, idet andre sanser også gerne må påvirkes. Jo flere, destro bedre.

Ledesætninger - indre slogans:
Når alt er hulter til bulder i hovedet, kan det hjælpe, at skabe en god stemning i sindet. Det skal være en kort klar positiv sætning om noget, man gerne vil, og ikke noget, man ikke vil. Sloganet, ledesætningen, har karakter af et mantra og kan være: "Jeg kan, jeg vil, jeg tør!" "Jeg finder vejen" eller "Jeg gør mit bedste."
Sætningen skal indlæres i afslappet tilstand, hvor man øver sig i at bruge den i forestillede relevante situationer. Derved kommer sætningen når man kommer i disse situationer.
Fra bogen "Vind Venner, Indflydelse og Fremgang"
1. DEL I EN NØDDESKAL
Seks måder til at få folk til at synes om Dem på.

Regel 1: Interesser Dem oprigtigt for andre mennesker.

Regel 2: Smil, smil, smil.

Regel 3: Husk, at en mands navn for ham er sprogets kæreste lyd.

Regel 4: Vær en god tilhører. Tilskynd andre til at tale om sig selv.

Regel 5: Tal om den andens interesser.

Regel 6: Få den anden til at føle sig som en betydelig person - og gør det på en overbevisende måde.

2. DEL I EN NØDDESKAL
Tolv metoder, De kan anvende, hvis De vil have, at andre mennesker skal have samme mening som De.
Regel 1: Med hensyn til skænderier er der kun et råd: undgå dem.

Regel 2: Vis respekt for andres meninger. Sig aldrig til en mand, at han har uret.

Regel 3: Hvis De har uret, så indrøm det straks og uforbeholdent.

Regel 4: Begynd med venlighed.

Regel 5: Få dem straks til at sige: "Ja, ja."

Regel 6: Lad de andre selv snakke!

Regel 7: Lad de andre tro, at ideen er deres.

Regel 8: Prøv ærligt og redeligt at se sagen, som deres modpart ser den.

Regel 9: Vis sympati for andres ideer og ønsker.

Regel 10: Appeller til deres æresfølelse.


Læs mere . .
Regel 11: Gør Deres fremstilling levende.

Regel 12: Hvis arbejdet ikke bliver gjort, så få en kappestrid i gang.


3. DEL I EN NØDDESKAL
Ni måder at forandre folk på uden at såre eller krænke dem.

Regel 1: Begynd med ros og ærlig anderkendelse.

Regel 2: Henled kun indirekte opmærksomhed på folks fejltagelser.

Regel 3: Tal om Deres egne mangler, førend De kritiserer andres.

Regel 4: Stil forslag i stedet for at give ordrer.

Regel 5: Undgå at tilføje Deres modpart ydmygelser.

Regel 6: Anerkend enhver evne, ros ethvert fremskridt. Vær hjertelig i Deres ros og uforbeholden i Deres anerkendelse.
Regel 7: Giv en mand et smukt skudsmål at leve op til.

Regel 8: Vær opmuntrende. Få fejlen til at se ud, som om den er let at rette.

Regel 9: Gør andre glade ved at udføre det, De beder dem om.


4. DEL I EN NØDDESKAL
Syv regler, der vil gøre Deres ægteskabelige liv lykkeligere.

Regel 1: Lad være med at skabe ufred.

Regel 2: Prøv ikke på at omskabe Deres ægtefælle.

Regel 3: Lad være med at gnave.

Regel 4: Vis oprigtig beundring.

Regel 5: Vis små opmærksomheder.


Læs mere . .
Regel 6: Vær venlig og hensynsfuld.

Regel 7: Gå ikke uvidende ind i ægteskabet.


I juni-nummeret 1933 offentliggjorde American Magazine en artikel af Emmet Crozier "Hvorfor ægteskaber mislykkes".
I det følgende vil De finde et spørgeskema fra denne artikel. De kan give Dem selv ti points for hvert spørgsmål, De kan besvare bekræftende.

For ægtemænd
1. Er De stadig opmærksom over for Deres kone med en buket blomster i ny og næ? Husker De hendes fødselsdag og Deres bryllupsdag, og kommer De med en lille overraskelse fra tid til anden?
2. Passer De på aldrig at kritisere hende, når andre hører på det?
3. Giver De hende penge udover husholdningspengene, som hun kan bruge, som hun har lyst til?
4. Anstrenger De Dem for at forstå hendes specielle kvindelige psyke og viser De hensyn i perioder, hvor hun er nedtrykt, irritabel og træt?
5. Tilbringer De mindst halvdelen af Deres fritid sammen med deres kone?
6. Afstår De taktfuldt fra at sammenligne Deres kones madlavning med den, Deres fru moder præsterede - medmindre det er til Deres hustrus fordel?
7. Interesserer De Dem for hendes intellektuelle liv, for de bøger, hun læser, og for de problemer, der nu engang optager hende?
8. Kan De lade hende danse med andre og modtage opmærksomheder fra andre mænd uden at komme med skinsyge bemærkninger?
9. Spejder De efter lejlighed til at rose hende og udtrykke Deres beundring for hende?
10. Husker De at takke hende, fordi hun gør Dem små tjenester - såsom at stoppe Deres sokker, sy en knap i eller sende Deres skjorter til vask?

For hustruer
1. Lader De være med uopfordret at blande Dem i Deres mands forretning og afholder De Dem fra at kritisere hans personale, hans valg af sekretær
o. s. v.?
2. Gør De, hvad De kan, for at Deres hjem skal

Læs mere . .
blive hyggeligt og tiltrækkende?
3. Sørger De for afveksling i menuen, så at han aldrig ved, hvad der venter ham, når han sætter sig til bords?
4. Følger De med i Deres mands gerning, så at han har udbytte af at diskutere den med Dem?
5. Kan De møde økonomiske skuffelser med godt humør og oprejst pande, uden at kritisere Deres mand for hans fejltagelser og uden at sammenligne ham med mere heldige kolleger?
6. Gør De Dem særlige anstrengelser for at komme godt ud af det med hans moder og andre slægtninge?
7. Klæder De Dem med Deres mands smag for øje, hvad farve og snit angår?
8. Giver De efter, når det drejer sig om meningsforskelle i væsentlige ting, for at bevare harmonien?
9. Gør De Dem umage for at dele Deres mands fritidsinteresser og hobbier?
10. Følger De med i døgnets begivenheder, de nye bøger og nye tanker, så at De kan bevare Deres mands intellektuelle interesse?
hyggeligt og tiltrækkende?
3. Sørger De for afveksling i menuen, så at han aldrig ved, hvad der venter ham, når han sætter sig til bords?
4. Følger De med i Deres mands gerning, så at han har udbytte af at diskutere den med Dem?
5. Kan De møde økonomiske skuffelser med godt humør og oprejst pande, uden at kritisere Deres mand for hans fejltagelser og uden at sammenligne ham med mere heldige kolleger?
6. Gør De Dem særlige anstrengelser for at komme godt ud af det med hans moder og andre slægtninge?
7. Klæder De Dem med Deres mands smag for øje, hvad farve og snit angår?
8. Giver De efter, når det drejer sig om meningsforskelle i væsentlige ting, for at bevare harmonien?
9. Gør De Dem umage for at dele Deres mands fritidsinteresser og hobbier?
10. Følger De med i døgnets begivenheder, de nye bøger og nye tanker, så at De kan bevare Deres mands intellektuelle interesse?
Amygdala sidder i centrum af hovedet og er årsag til stress. Det skal skrives at stress kun er farligt for ens helbred, hvis man tror det er farligt for ens helbred. På YouTube fortæller Kelly McGonigal om stress.
Youtube video . .
Under Coaching bliver prefrontal cortex aktiveret og det er årsagen til at Coaching virker, da en aktivering af dette område, styrer ens evne til at være aktiv og få succes.

Læs mere . .
Hvis der er mest aktivitet i det venstre prefrontale område i forhold til det højre område, har man det bedst. Aktivitet i det venstre område kan styrkes gennem f.eks. at være opmærksom på sine følelser og reaktioner og møde disse med fornuftargumenter i tankegangen.
En aktiv prefrontal cortext hæmmer også stress, da området nedsætter signaler fra amygdala. Ved at coachen spørger, hvad du skal føle for at målet er nået

Læs mere . .