Velkommen til hfmdata.dk .

Her finder du selvhjælp og computer coaching. Alt på siden er gratis, og når der står man er anonym, er man det.

Da jeg har arbejdet med computer siden 1978, og har lavet flere hjemmesider, vil jeg påstå, at Coaching kan indføres på en hjemmeside, hvor det er computeren der udfører Coaching. På denne nye side, tilbydes computer-coaching.

Hvis du vil vide mere om Coaching, kan jeg anbefale bogen af Josef Guldager med titlen "Coaching - At hjælpe andre med at hjælpe sig selv".
ISBN: 978-87-17-04189-9 .

Under linket Selvhjælp, kan du modtage gode råd fra de bøger jeg har læst. Bl.a hvordan du kan leve dit liv uden bekymringer. Hvordan du får venner indflydelse og fremgang og hvordan du indfører konstruktive overbevisninger. Jeg tager som skrevet ikke penge for at yde Coaching; men vil gerne have feedback på computer-coaching.
Kelly McGonigal. Ny viden om stress:

Der er lavet en undersøgelse, hvor en masse personer blev undersøgt gennem 8 år. Man spurgte personerne, hvor meget stress de havde oplevet gennem det sidste år.

De spurgte også om personen troede at stress var dårligt for hans/hendes helbred. Og så undersøgte de hvem der døde. 43 procent der havde følt at de var stressede det sidste år havde 43 procent sandsynlighed for at dø. Men det var kun rigtigt for de personer der troede at stress var skadeligt for deres helbred. Dem der oplevede meget stress; men ikke troede at deres helbred tog skade, kunne man ikke konstatere at de havde større risiko for at dø end andre uden stress. I løbet af de 8 år døde 182.000 personer; men kun dem der troede at stress var farligt.

Hvis du ændre dit syn på stress, ændre det også dit respons overfor stress. Hvis du stadig er i tvivl kan du besøge dette sted på nettet hvor det bliver forklaret i detaljer.

YouTube video . .
Coach Henrik
E: hfmdata@pc.dk
T: 2120 1058
Træffe tid
Hverdage
Kl: 12.00 - 13.00
Amygdala sidder i centrum af hovedet og er årsag til stress. Det skal skrives at stress kun er farligt for ens helbred, hvis man tror det er farligt for ens helbred. På YouTube fortæller Kelly McGonigal om stress. Brug ovenstående link.
Under Coaching bliver prefrontal cortex aktiveret og det er årsagen til at Coaching virker, da en aktivering af dette område, styrer ens evne til at være aktiv og få succes.

Læs mere . .
Startside
Coachbot
Bøger
Selvhjælp
Kontakt
Hvis der er mest aktivitet i det venstre prefrontale område i forhold til det højre område, har man det bedst. Aktivitet i det venstre område kan styrkes gennem f.eks. at være opmærksom på sine følelser og reaktioner og møde disse med fornuftargumenter i tankegangen.
En aktiv prefrontal cortext hæmmer også stress, da området nedsætter signaler fra amygdala. Ved at coachen spørger, hvad du skal føle for at målet er nået

Læs mere . .
og hvad reaktionen på mål-følelsen er, vil prefrontale cortext blive overtalt til handling. Spørgsmål taler til fornuften og derved bliver klienten overtalt og prefrontale cortext programmeret til handling. Viljen sidder i preforntale cortext og hvis området kan se fornuften i en handling, bliver viljen aktiveret. Ved, ved hjælp af spørgsmål, at klarlægge situationen for klienten, vil området finde en vej, til en løsning.

Tilbage . .